Điều khoản sử dụng

 

Tại TÔT Studio, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Quyền riêng tư và an toàn dữ liệu cá nhân của bạn đang, và sẽ luôn luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì vậy chúng tôi muốn giải thích rõ ràng cách thức và lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn – cũng như chỉ ra các biện pháp kiểm soát và lựa chọn dành cho bạn về thời gian và cách thức chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên trang của TÔT Studio. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng Trang này.

 

Tổng quan

Website này và mọi trang phụ liên quan (gọi chung là “Trang”) được xuất bản và duy trì bởi Công ty TNHH TỐT Design Stories (gọi chung là “TÔT Studio”). Khi sử dụng Trang, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong thông báo pháp lý này, trong Chính sách bảo mật và mọi luật và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định kiểm soát thông tin (gọi chung là ” Điều khoản sử dụng”). Bạn tuyên bố mình có quyền hợp pháp để chấp nhận Điều khoản sử dụng này thay mặt cho chính bạn cũng như cho bất cứ bên nào mà bạn đại diện. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Trang.ụ

 

Thay đổi hoặc chỉnh sửa

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này. Do vậy, bạn nên vào các trang này mỗi khi truy cập Trang. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

 

Tính khả dụng của các sản phẩm và dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ hiển thị trên Trang có thể không có sẵn ở quốc gia hoặc địa điểm cụ thể của bạn, hoặc không có sẵn ở nơi nào cả. Việc giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ này trên Trang chỉ nhằm mục đích thông tin và không ngụ ý hoặc đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ đó sẽ có sẵn ở một quốc gia, địa điểm hay khu vực nào cụ thể.

Mọi ứng dụng và tính năng của Trang và dịch vụ có thể tùy thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng của bạn, định dạng nội dung và khả năng tương thích của các thiết bị cần thiết cho việc sử dụng. Vui lòng xác nhận tính khả dụng của dịch vụ tại địa phương với nhà khai thác mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Đôi khi Trang có thể tạm thời không có sẵn do việc bảo trì hoặc vì bất cứ lý do nào khác. Ngoài ra, TÔT Studio có thể ngừng cung cấp Trang hoặc bất kỳ phần nào liên quan bất kỳ lúc nào.

Sử dụng Trang này có thể liên quan đến việc gửi dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ mạng mà bạn có thể phải trả phí. TÔT Studio không chịu trách nhiệm về mọi khoản phí như vậy.

 

Quyền sở hữu

Mọi tài liệu, bao gồm mọi hình ảnh, phần mềm, văn bản và đồ họa, các nút, từ khóa, siêu mã và ‘giao diện’ chung, (“Nội dung”), có trên Trang được bảo vệ bởi bản quyền theo các luật lệ quốc gia. Các nhãn hiệu, logo và biểu tượng công ty hiển thị trên Trang đều phải tuân thủ nhãn hiệu và các quyền hạn khác của TÔTStudio hoặc của các nhà cung cấp nội dung liên quan.

Bạn không được sử dụng Nội dung ngoại trừ được nêu rõ ở đây. Vi phạm những Điều khoản sử dụng này có thể đồng nghĩa với việc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cũng như của các nhà cung cấp nội dung liên quan, và TÔT Studio hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan có thể cần khởi kiện để bảo vệ các quyền này. Bạn có thể xem và in Nội dung cũng như các tài liệu được phân phát liên quan, miễn là các tài liệu này chỉ được dùng cho mục đích thông tin và mục đích cá nhân phi thương mại, và bạn phải ghi rõ nguồn tham khảo là từ TÔT Studio mỗi khi sử dụng tài liệu. Bạn không được phép trao đổi, chỉnh sửa, bán, thiết kế đối chiếu hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trên Trang. Thông cáo báo chí và các tài liệu khác được phân loại là chung có thể dùng để công bố công khai với điều kiện là phải nêu rõ nguồn gốc của thông tin.

Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào đến Trang bằng email hoặc phương tiện khác, mọi thông tin đó sẽ không được xem là bí mật cũng như không thuộc sở hữu riêng. TÔT Studio có toàn quyền sử dụng mà không phải đền bù cho bạn về mọi khái niệm, ý tưởng, bí quyết hoặc kỹ xảo có trong mọi thông tin mà bạn gửi lên Trang cho bất kỳ mục đích nào. Tuy nhiên, bạn đồng ý và hiểu rõ rằng TÔT Studio không bắt buộc phải dùng mọi ý tưởng hoặc tài liệu đó và bạn cũng không có quyền bắt buộc chúng tôi phải sử dụng.

 

Liên kết 

Để tiện cho bạn, Trang có thể chứa các liên kết đến những trang trên Internet do các bên thứ ba sở hữu, công bố hoặc duy trì. Các trang liên kết không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và do đó, TÔT Studio không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết đó. TÔT Studio nghiêm cấm các liên kết dẫn đến Trang mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Các liên kết sẽ không, cũng như không nhằm mục đích, tạo ra hoặc dẫn đến sự liên kết pháp lý giữa TÔT Studiovà bất kỳ bên thứ ba nào, bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào về phía TÔT Studio đối với nội dung, lời khuyên, các bài giới thiệu, các sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bất cứ sự xác nhận, bảo hành hay bảo đảm nào về các sản phẩm và dịch vụ hay hiệu quả hoặc chất lượng của chúng.

Bạn xác nhận rằng mình có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và điều kiện của mọi trang liên kết đó.

 

Bảo mật thông tin

Các đường truyền Internet thường không hoàn toàn được đảm bảo về tính bảo mật và độ an toàn. Bạn hiểu rằng mọi thông điệp hoặc thông tin mà bạn gửi trên Trang có thể bị người khác đọc hoặc chặn lại. Hơn nữa, bạn cũng không được cho bất cứ ai biết mật khẩu. Ngoài ra, nếu bạn dùng chung máy tính với người khác, bạn nên thoát khỏi Trang và đóng cửa sổ trình duyệt khi đã sử dụng xong. Trong bất kỳ trường hợp nào, TÔT Studio cũng sẽ không chịu trách nhiệm về mọi hành vi trái phép của các bên thứ ba liên quan đến âm mưu phá hỏng các giao thức bảo mật của Trang.

 

Điều khoản chung

Các điều khoản sử dụng này và mọi điều khoản bổ sung được đăng tải trên Trang cũng thay thế toàn bộ thỏa thuận giữa TÔT Studio và bạn liên quan đến hành vi sử dụng Trang của bạn. Việc TÔT Studio không thực hiện bất cứ điều khoản nào liên quan cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền yêu cầu thực hiện điều khoản này của TÔT Studio vào bất cứ lúc nào sau đó cũng như sự khước từ của TÔT Studio về việc vi phạm bất cứ điều khoản nào liên quan cũng sẽ không được xem hoặc hiểu là sự khước từ chính điều khoản đó. Để có hiệu lực, mọi sự khước từ của TÔT Studio phải được thể hiện bằng văn bản. Mọi thủ tục tố tụng mà bạn có thể thực hiện liên quan đến việc bạn sử dụng Trang phải được tiến hành trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh đơn khiếu nại hoặc vụ kiện. Nếu vì bất cứ lý do nào đó mà tòa án xét xử có thẩm quyền nhận thấy có bất cứ điều khoản nào trong những Điều khoản sử dụng này không hợp lệ thì điều khoản đó sẽ được thực hiện ở mức cho phép tối đa để thực hiện mục đích của thỏa thuận này, và phần còn lại của các điều khoản và điều kiện này sẽ tiếp tục được thực hiện và có hiệu lực đầy đủ. Những Điều khoản sử dụng này sẽ được kiểm soát và căn cứ theo luật pháp của Thụy Điển mà không quan tâm đến những mâu thuẫn trong các quy định luật pháp liên quan.

 

Chính sách bảo mật

 

Tổng quan

Trang web totstudio.vn do Công ty TNHH TỐT Design Stories (“Công ty”, “TÔT Studio”) thực hiện hoạt động và vận hành. Khách hàng khi truy cập trang trang web cần tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của trang web totstudio.vn.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên truy cập trang, đăng ký tài khoản, hoặc sử dụng các công cụ trên trang totstudio.vn.

 • Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng:
 • Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Trang web totstudio.vn bao gồm: họ và tên, email, điện thoại, tên đăng nhập khách hàng (đăng ký giao hàng). Đây là các thông tin mà TÔT Studio cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để TÔT Studio liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Trang web nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, số điện thoại đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Trang web totstudio.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

Phạm vi sử dụng thông tin

Trang web totstudio.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Trang web totstudio.vn;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại TÔT Studio.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của các bên có thẩm quyền như cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra hoặc các Tổ chức thẻ Visa/Mastercard liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc gian lận thẻ tín dụng nào đó của khách hàng, trang web totstudio.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của TÔT Studio.

 

Thông tin của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

CÔNG TY TNHH TỐT DESIGN STORIES

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vietcomereal, số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 02873032344

Email: info@totstories.vn

 

Đơn vị và cá nhân tiếp cận với thông tin bảo mật

 • Công ty TNHH TỐT Design Stories và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ khách hàng và thực hiện giao dịch và dịch vụ.
 • Công ty đối tác hoặc bên thứ ba liên quan đến việc quản lý hệ thống máy chủ, xây dựng và thiết kế website, cung cấp dịch vụ marketing và quảng cáo,…
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng

Phương thức và công cụ chỉnh sửa thông tin cá nhân

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống của đơn vị thu thập thông tin

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu TÔT thực hiện việc này.

Email tiếp nhận thông tin khiếu nại: info@totstories.vn

 

Cam kết bảo mật thông tin

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên TÔT Studio được TÔT Studio cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của TÔT Studio. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • TÔT Studio không bán, giao thương hoặc chuyển đổi các thông tin cá nhân cho bên ngoài. Điều này không bao gồm các bên thứ 3 đáng tin cậy hỗ trợ TÔT Studio vận hành trang web hoặc dịch vụ của TÔT Studio khi mà các đối tác này cũng cam kết bảo mật các thông tin này.
 • TÔT Studio tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết trong các trường hợp để điều tra, ngăn chặn hoặc thực thi các biện pháp chống lại các hoạt động phạm pháp, gian lận đáng ngờ hoặc các tình huống có thể dẫn tới các nguy hiểm cho người dùng, các hành động vi phạm điều khoản sử dụng hay được yêu cầu bởi pháp luật.
 • Các thông tin không riêng tư mặt khác có thể được cung cấp cho bên thứ 3 nhằm mục đích quảng cáo, marketing hoặc mục đích khác. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, TÔT Studio sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Ban quản lý Trang web totstudio.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý TÔT Studio không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác. 

 

Chính sách Cookie

 

Chính sách cookie này áp dụng cho trang web www.totstudio.vn và ứng dụng (sau được gọi là "Trang web") được vận hành bởi hoặc thay mặt cho công ty Công ty TNHH TỐT Design Stories (gọi chung là “TÔT Studio”). Nó đặt ra việc sử dụng cookies và các công nghệ tương tự khác trên trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng cookies là tiêu chuẩn trên Internet. Mặc dù hầu hết các trình duyệt Web tự động chấp nhận cookies, quyết định chấp nhận hay không là của bạn. Bạn có quyền lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối cookies. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để ngăn việc nhận cookies hoặc cung cấp thông báo mỗi khi cookies được gửi cho bạn.

Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo Chính sách Cookies này. Nếu bạn không đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies theo cách này, bạn nên từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên trình duyệt của bạn hoặc không sử dụng Trang web của chúng tôi. Cách cài đặt trình duyệt phổ biến nhất sẽ được giải thích bên dưới. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn chọn cài đặt như vậy, bạn có thể không truy cập được toàn bộ các chức năng của trang web của chúng tôi.

 

Cookies là gì?

Cookies là những tập dữ liệu nhỏ, được lưu trong máy tính của bạn hoặc trên các thiết bị có trình duyệt mạng, khi bạn đăng nhập vào một trang web nào đó. Một cookie thường chứa thông tin tên của trang web mà cookie đó xuất phát, “vòng đời” của cookie và 1 giá trị, thường được thẻ hiện dưới dạng số.

Cookie được sử dụng để làm gì?

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn, giúp Trang web của chúng tôi dễ sử dụng hơn và điều chỉnh tốt hơn các Trang web và sản phẩm của chúng tôi theo sở thích và nhu cầu của bạn. Cookies cũng có thể được sử dụng để giúp tăng tốc các hoạt động và trải nghiệm trong tương lai của bạn trên Trang web của chúng tôi. Ví dụ: chúng được sử dụng để ghi nhớ sở thích của bạn (ngôn ngữ, quốc gia, v.v.) trong khi duyệt và trong các lần truy cập trong tương lai. Chúng tôi cũng sử dụng cookies để tổng hợp thông tin ẩn danh, tập hợp số liệu, để hiểu cách mọi người sử dụng Trang web của chúng tôi, từ đó cải thiện cấu trúc và nội dung cho phù hợp hơn. Thông tin này không tiết lộ danh tính của bạn "trong thế giới thực”. Đôi khi, nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý trước của bạn, chúng tôi có thể sử dụng Cookies, thẻ hoặc các thiết bị tương tự khác để có được thông tin cho phép chúng tôi hiển thị cho bạn, từ chính chúng tôi trang web hoặc từ các trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, quảng cáo dựa trên phân tích thói quen duyệt web của bạn.

Cookies nào không được sử dụng cho trang web này?

Chúng tôi không lưu giữ những thông tin nhạy cảm, ví dụ địa chỉ, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng (gồm cả thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán nội địa) vv… trên cookies mà chúng tôi sử dụng.

Ai sử dụng thông tin được lưu trữ tại Cookies?

Thông tin được lưu trữ trong Cookies từ trang web của chúng tôi được chúng tôi sử dụng riêng, ngoại trừ những thông tin được xác định bên dưới là "cookie của bên thứ ba", được sử dụng và quản lý bởi các bên khác cung cấp dịch vụ do chúng tôi yêu cầu để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm về người dùng khi duyệt trang web của chúng tôi. Các dịch vụ chính mà các "cookie của bên thứ ba" này được sử dụng để truy cập số liệu và để đảm bảo các giao dịch thanh toán được thực hiện.

Chúng tôi có đặt cookie vào hỗ trợ của bên thứ ba không?

Chúng tôi có thể đặt Cookies của chúng tôi trên các trang web của các đối tác phát quảng cáo cho nhãn hiệu và / hoặc sản phẩm của chúng tôi. Những Cookies này chủ yếu được sử dụng để trình bày cho bạn nội dung phù hợp, tương ứng với sở thích của bạn và để đánh giá việc tư vấn nội dung của chúng tôi (bao gồm quảng cáo).

Cookies phương tiện truyền thông, phân tích và quảng cáo.

 • Kết nối Facebook: Chúng tôi có thể cho phép bạn đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình. Nếu bạn đăng ký bằng Facebook Connect, Facebook sẽ yêu cầu bạn cho phép chia sẻ thông tin nhất định từ tài khoản Facebook của bạn với chúng tôi. Điều này có thể bao gồm tên, họ, địa chỉ email của bạn để chúng tôi xác minh danh tính và giới tính của bạn, vị trí chung, liên kết đến hồ sơ Facebook, múi giờ, sinh nhật, ảnh hồ sơ, "lượt thích" của bạn và danh sách của bạn bạn bè. Thông tin này được Facebook thu thập và được cung cấp cho chúng tôi theo các điều khoản của chính sách quyền riêng tư của Facebook mà bạn có thể tìm thấy ở đây: https://www.facebook.com/policy.php. Bạn có thể kiểm soát thông tin mà chúng tôi nhận được từ Facebook bằng cách sử dụng cài đặt quyền riêng tư trong tài khoản Facebook của bạn.
 • Đối tượng tùy chỉnh của Facebook: Dịch vụ này từ Facebook cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa cho những người trong danh sách email của chúng tôi khi họ truy cập Facebook.com. Chúng tôi cung cấp thông tin của bạn như địa chỉ email và số điện thoại của bạn ở dạng rác liệu “hashed form” (để không ai có thể nhìn thấy) cho Facebook để cho phép Facebook xác định xem bạn có phải là chủ tài khoản đã đăng ký với Facebook hay không. Bạn có thể tìm thấy chính sách bảo mật của Facebook tại đây: https://www.facebook.com/policy.php.
 • Trình quản lý thẻ của Google: Trang web của chúng tôi cũng sử dụng Trình quản lý thẻ của Google. Dịch vụ này cho phép các thẻ trang web được quản lý thông qua một giao diện. Thẻ là các yếu tố nhỏ của mã được sử dụng, ví dụ, để đo lường lưu lượng truy cập và hành vi của khách truy cập, để hiểu tác động của quảng cáo trực tuyến và các kênh xã hội, để thiết lập tiếp thị lại và định hướng cho các nhóm mục tiêu và để kiểm tra và tối ưu hóa trang web. Trình quản lý thẻ của Google chỉ thực hiện các thẻ. Điều này có nghĩa là không có cookie nào được sử dụng và do đó, không có dữ liệu cá nhân nào được ghi lại. Chúng tôi liệt kê nó ở đây cho đầy đủ và minh bạch về các công cụ chúng tôi sử dụng. Nếu việc hủy kích hoạt đã được thực hiện ở cấp tên miền hoặc cookie, điều này sẽ được áp dụng cho tất cả các thẻ theo dõi nếu chúng được triển khai với Trình quản lý thẻ của Google.
 • Phân tích Google: Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web. Phân tích Google sử dụng cookie để giúp Trang web phân tích cách khách hàng truy cập sử dụng. Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) sẽ được truyền đến và lưu trữ bởi một máy chủ Google ở ​​Hoa Kỳ. Google sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng Trang web của bạn, tổng hợp các báo cáo về hoạt động của trang web cho nhà điều hành trang web và cung cấp cho nhà điều hành trang web các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và việc sử dụng internet.

Làm cách nào để quản lý tùy chọn Cookies trong Trình duyệt Internet của bạn?

Các cài đặt từ trình duyệt Internet thường được lập trình mặc định để chấp nhận Cookies, nhưng bạn có thể dễ dàng điều chỉnh nó bằng cách thay đổi cài đặt của trình duyệt. Tuy nhiên, nếu bạn chọn tắt Cookies trên trình duyệt của mình, bạn có thể không được hưởng lợi từ tất cả các chức năng được cung cấp bởi Trang web của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh các tùy chọn cookie trong cài đặt trình duyệt của bạn, vui lòng tham khảo các liên kết sau:

Trình duyệt Internet Explorer™:  http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9;
Trình duyệt Safari™:  http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US;
Trình duyệt Chrome™:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
Trình duyệt Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;
Trình duyệt Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html.

Để biết thêm thông tin về các trình duyệt thường được sử dụng khác, vui lòng tham khảo http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Xin lưu ý rằng nếu Cookies bị vô hiệu hóa, không phải tất cả các tính năng (ví dụ: đặt hàng trực tuyến) của Trang web có thể hoạt động như dự định.

 

 

Thông tin chủ sở hữu trang totstudio.vn

Tên đơn vị:  Công ty TNHH Tốt Design Stories
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vietcomereal, số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
ĐT: 02873032344
Số chứng nhận DKKD/ Mã số thuế: 0314886163
Ngày cấp: 08/02/2018
Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Trang web này sử dụng Cookies để đảm bảo cho bạn trải nghiệm web tốt nhất. Bằng cách nhấp vào ĐỒNG Ý hoặc tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với chính sách bảo mật và sử dụng Cookies của chúng tôi.

ĐỒNG Ý

Đăng ký tư vấn